ბიძინა ბარათაშვილი

ბიძინა ბარათაშვილი პროფილის ფოტო

ბიძინა ბარათაშვილი

პოპსპორტის წევრი 28 სექ. 2018-დან